Flight


Description

Oil on canvas, 90x190 cm, 2023 /// Ilze Laizāne (1966) ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas trīs apakšnodaļas. Ir organizējusi 27 personālizstādes un piedalījusies 38 grupas izstādēs. Vairākkārtīgi pārstāvēta Eiropas mākslas mesēs. Gleznotājas darbi tikuši izstādīti King House galerijā Londonā, grupas izstādēs Itālijā un Vācijā. Darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, ASV, Vācijā, Ķīnā, Spānijā. Gleznotājas stilu raksturo izteiksmīga figurālā kompozīcija un izjusts krāsu lietojums. Iedvesmu māksliniece smeļas dabā un cilvēka emocionālajā dvēseliskajā pasaulē. Tēli un motīvi gleznās ir simboliski, dažkārt mistiski un noslēpumaini. Gleznojums ir no jaunākā mākslinieces gleznu cikla “Lidojums”. Mākslinieces paraksts labajā apakšējā malā, datējums gleznas aizmugurē.
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Leader: No rate
Current rate
No rate
Take
Minimum bid:
Congratulations, you have won the auction. Within 5 working days you will receive an invoice in the e-mail address provided in your profile. Invoice has to be paid within 15 days after receival. More about payments and deliveries.

Properties

Lot number: 2023/0286
Artist: Ilze Laizāne
Estimated price: 2750
Condition: 8
Genre/Style: Contemporary Art

Bid History

Date rates Buyer Rate
No rates