Palīdzība

Izsoles noteikumi regulē Art Platz Izsoles mājaslapas lietošanas noteikumus un izsoles norises procesu. Izsoles noteikumi ir saistoši visiem mājaslapas Art Platz Auction reģistrētajiem lietotājiem un visiem, kas piedalās kādā no SIA "Art Platz" organizētajām Izsolēm. Izsoles noteikumi var tikt mainīti un papildināti bez iepriekšēja brīdinājuma. Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Tavs konts

Reģistrācija

Reģistrēties iespējams, spiežot uz Reģistrēties pogas. Lai turpinātu reģistrāciju, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas pieteikuma anketu. Lai piedalītos Izsolē, nepieciešams pievienot papildus informāciju (vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, adresi, kā arī citus datus, kas nepieciešami).

Pēc reģistrācijas pieteikuma anketas aizpildīšanas, Jūs saņemsiet apstiprinājumu par reģistrēšanos savā e-pastā.

Mēs vēlamies būt droši, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese ir pareiza, lai būtu iespējams Jums nosūtīt informāciju par solīšanu, rēķiniem u.c. Tādēļ nepieciešams apstiprināt savu e-pasta adresi, pirms sākt solīt.

Savu kontu varat aizpildīt uzreiz pēc reģistrācijas vai velāk. (Sava konta informācija

jāaizpilda uzreiz pēc reģistrācijas)


Parole

Ja esat aizmirsis savu paroli, ievadiet savu e-pasta adresi Atjaunot paroli lauciņā. Jūs nekavējoties saņemsiet e-pastu ar informāciju, kā atjaunot savu paroli.

Savu paroli varat mainīt šeit.


Terminoloģija

Izsole - mākslas darbu vai antikvāru priekšmetu pārdošana ar vairāksolīšanas metodi, ko organizē tiešsaistes platforma Art Platz Auctions.

Izsoles platforma - mājaslapa art-platz.com, kur norisinās Izsoles.

Izsoles nams – SIA “Art Platz”, reģ. Nr. 40203166243, adrese Alberta iela 4-9, Rīga, LV-1010, kas organizē Izsoles un saņem par to atlīdzību.

Izsoles dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies Izsoles platformā un piedalās kādā no Izsolēm.

Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies Art Platz Auction platformā, piedalījusies Izsolē, solījusi visaugstāko cenu par Loti un uzvarējusi Izsolē.

Pārdevējs - fiziska vai juridiska persona, kas nodod savu darbu Izsoles platformai Art Platz Auction priekš pārdošanas Izsolē.

Lote – mākslas vai antikvārs priekšmets, kas tiek tirgots Izsoles platformā.

Lotes numurs – unikāls identifikācijas numurs katrai Lotei. Divām dažādām Lotēm nevar būt viens un tas pats Lotes numurs.

Lotes cena – naudas summa, ko Izsoles dalībnieks sola par Loti izsoles procesā.

Āmura cena - augstākā cena, ko pircējs ir piedāvājis solīšanas laikā un uzvarējis Izsolē. Āmura cena tiek reģistrēta Izsoles platformā art-platz.com.

Lotes stāvoklis – Izsoļu nama noteikts Lotes stāvokļa vērtējums, aprakstot zināmos defektus. Lotes stāvokļa skaidrojums un apraksts pieejams zemāk.

Lotes ekspertīze – rakstisks atzinums, kas apliecina darbu kā oriģinālu, repliku vai viltojumu. Lotes ekspertīzi veic speciālists.

Paredzamā cena - Lotes aptuvenā tirgus vērtība, kas noteikta, balstoties uz iepriekš pārdotajiem darbiem. To var uzskatīt kā aptuvenu norādi uz mākslas darba vērtību. Paredzamā cena neierobežo to, cik ir iespējams solīt par mākslas darbu. Ir iespējams solīt gan vairāk, gan mazāk par Paredzamo cenu.

Rezervētā cena - Rezervētā cena ir zemākā cena, par kuru Pārdevējs atļauj preci pārdot. Šī cena vienmēr ir zemāka par Paredzamo cenu. Izsoļu nams pieņem likmes, kas ir zemākas par Rezervēto cenu, taču ar šādu likmi nevar uzvarēt Izsolē.

Komisijas nauda - summa, ko veido 17% procenti no Āmura cenas, ko Pircējam ir jāmaksā Izsoļu namam par tā pakalpojumiem, saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

Papildu izdevumi – izdevumi par Lotes ilustrāciju Izsoles katalogā u.c. izdevumiem, kas izriet no šiem noteikumiem.

Sākuma cena – cena, ar kuru sākas solīšana. Tās apjoms var būt norādīts pirms solīšanas.

Solis – vienas Likmes veikšana un tās apstiprināšana.

Likme - cena par vienu Soli, lai solītu par attiecīgo Loti, ko Pircējs apņemas maksāt.


Lotes stāvoklis

Lotes stāvokli nosaka Izsoļu nams, aprakstot zināmos defektus. Lotes ekspertīzi veic speciālists, kurš apliecina, ka Lote ir mākslinieka oriģināldarbs, replika vai viltojums.

Visu lietu stāvoklis, izņemot gleznas, tiek aprakstīts šādā skalā:

Jauns – Lieta ir iepakota oriģinālajā iepakojumā. Nav iepriekš lietota.

Izcils – Vizuāli nelietota bez defektiem.

Labs – Vidējas lietojuma pazīmes vai defekti.

Vidējs – Redzamas lietojuma pazīmes un defekti.

Slikts – Nozīmīgi defekti, iespējams nepieciešams veikt uzlabojumus.


Gleznu stāvoklis tiek aprakstīts (novērtēts) 1-8 ballu skalā.

8 - Lote ir izcilā stāvoklī.

7 - Lote ir izcilā stāvoklī, var būt sīki defekti.

6 - Lote ir ļoti labā stāvoklī, var būt sīki defekti.

5 - Lote ir labā stāvoklī, var būt vidēji defekti.

4 - Lote ir vidējā stāvoklī, var būt vidēji defekti.

3 - Lote ir vidējā stāvoklī, var būt būtiski defekti.

2 - Lote ir sliktā stāvoklī, būtiski defekti.

1 - Lote ir ļoti sliktā stāvoklī, galēji defekti.


Defektu apraksts

Sīks Esošs stāvoklis, kas nerada zaudējumu risku.

Vidējs Pamanāms defekts, lielāks intensitātē un izmērā, varētu būt nepieciešami uzlabojumi.

Būtisks Nopietni, redzami defekti; darba stāvoklis ir apšaubāms un ir zaudējumu risks, nepieciešami uzlabojumi.

Galējs Nopietni un nozīmīgi defekti; darbs nav drošā stāvoklī, nepieciešami uzlabojumi.

Zona, kurā atrodas defekts/i:


Centrs Attēla vai kompozīcijas centrā; zona iekša centra robežām.

Vidus Attēla zonas, kas robežojas ar attēla centru, ārpus centra robežām.

Stūri Tālākajā attēla/objekta stūrī.

Aizmugure Objekta aizmugurē.


Pirkšana


Process

Kā solīt? Pirmkārt, Jums jābūt reģistrētam pircējam -un iekš sava Art Platz Auction profila.

Katrā Lotes lapā ir redzama Lotes Paredzamā cena. Katra Paredzamā cena ir Art Platz Auction uzmanīgi izvērtēta – taču Jūs varat solīt vairāk vai mazāk. Katrai Lotei būs norādīta Sākuma cena un zemākā iespējamā Likme. 

Ja jūs veicat Soli, kad līdz Izsoles beigām atlikusi mazāk nekā 1 minūte, Izsole automātiski tiks pagarināta par 3 minūtēm.

No savas likmes nav iespējams atteikties – saskaņā ar Izsoles noteikumiem visas Likmes ir saistošas.

Jūsu veiktajām Likmēm par Lotēm var sekot līdzi Jūsu profilā, sadaļā “Solīt”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja iesākat veikt pirkumu vienā lapas valodas versijā, piemēram, latviešu valodā, pirkums jāturpina tajā pašā versijā! (Pirkums jāveic tajā lapas valodas versijā, kurā esi veicis reģistrāciju.)


Kas notiek, kad esmu uzvarējis Izsolē?

Kad būsi uzvarējis kādā Izsolē, to redzēsi savā Art Platz Auction kontā. Kā arī, pēc uzvarētas Izsoles, 5 darba dienu laikā saņemsi e-pastu ar informāciju par uzvarēto Izsoli. Papildus saņemsi arī rēķinu ar kopējo rēķina apmaksas summu, ko veido āmura cena, komisijas nauda un citus papildus izdevumi, ja tādi ir.

Uzvarētās Lotes ir jāapmaksā 15 dienu laikā. Apmaksas termiņš būs redzams Jūsu rēķinā.

Ja nevarat samaksāt par Loti, kuras Izsolē esat uzvarējis, vai to nedarāt, Lote tiks atgriezta pārdevējam, atkārtoti Izsolīta vai izpirkta. Neraugoties uz to, Art Platz Auction var ieturēt garantijas naudu, kas ir vienādā apmērā ar komisijas naudu par attiecīgo Loti.


Pārsolīšana

Tuvojoties Izsoles beigām, mēs iesakam sekot līzi solīšanas norisei Art Platz Auction mājaslapā. Izsoles lapa tiks automātiski atjaunota un atspoguļos aktuālo Izsoles procesu. Ja divi solītāji veic vienādu likmi, līderis būs tas, kurš pirmais solījis.


Komisijas nauda

Katrai Lotei var būt sava Komisijas nauda. Katras Lotes Komisijas nauda ir norādīta tās aprakstā vai Izsoles noteikumos.


Tālākpārdošanas tiesība

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2001/84/EC, mākslinieks saņem autoratlīdzību par saviem darbiem, ja tie tiek pārdoti tālāk. Āmura cenā ir iekļauta šī autoratlīdzība, ja tāda ir.


Maksājumi

Pēc uzvarēšanas Izsolē, Jūs saņemsiet rēķinu, kurā būs norādīta summa, kas jāapmaksā pirms Lotes savākšanas. Uzvarētās Lotes ir jāapmaksā 15 dienu laikā. Apmaksas termiņš ir redzams rēķinā.

Mēs Jums nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu un rēķinu, kad būsim reģistrējuši Jūsu maksājumu.


NILLTPFN

Izsoļu nams izpilda visas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas” likuma prasības.


Saņemšana

Loti iespējams saņemt Izsoļu namā Alberta ielā 4-9, Rīgā, LV-1010. Loti jāizņem 20 dienu laikā pēc apamksas reģistrācijas apstirpinājuma saņemšanas, pēc tam tiek piemērota glabāšanas maksa 2 euro dienā.

Jūsu pārstāvim ir iespēja saņemt Loti Jūsu vietā. Informējiet Art Platz Auction par to, kurš Jūsu vietā saņems Loti un pārliecinieties, ka tā persona, kura izņem Jūsu Loti, ir informēta par rēķina numuru un ierodas ar personu apliecinošu dokumentu.


Piegāde 

Piedāvājam piegādi visā Latvijas, Baltijā (Lietuva un Igaunija) un citu Eiropas valstu teritorijā (Polija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Luksemburga, Nīderlande, Slovākija, Somija, Šveice, Vācija, Zviedrija, Francija, Lielbritānija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija, Horvātija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Īrija, Portugāle, Rumānija, Spānija).

Ja vēlaties saņemt pirkumu ar piegādi, tad lūgums sazināties ar mums par iepakojuma un piegādes izmaksām, rakstot uz mūsu e-pastu: auction@platzkart.shop.

Strādājam ar drošu kurjerdienestu – DPD https://www.dpd.com/lv/lv/https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/

Piegādes metodes:

1.    DPD Pickup punkts – preces tiek piegādātas uz Pickup punktu, kas ir vistuvāk pasūtījuma veikšanas laikā norādītai adresei.

2.    Kurjerpakalpojums – pasūtījums tiek piegādāts ar DPD kurjerdienestu uz pasūtījuma veikšanas laikā norādīto adresi.

* Izņēmuma gadījumā (ja sūtījuma kopgarums (garākā mala + 2 x platums + 2 x augstums) ir virs 295 cm) preces sūtām, izmantojot citu kurjerdienestu.

Kā arī variet veikt preces sūtīšanu patstāvīgi.

Iepakojuma izmaksas ir atkarīgas no Lotes izmēra. Sūtījuma noformēšana aizņem 5 darba dienas. 


Atbalsts


Sazinies ar mums!

Telefoniski: +371 20025002

E-pastā: artplatz.office@gmail.com

Uz vietas: Alberta ielā 4, Rīgā.


Pēc Izsoles pārdošana

Ja Jums interesējošais mākslas darbs netiek pārdots līdz Izsoles beigām, Jūs varat ar mums sazināties par pēc Izsoles pārdošanu. 10 darba dienu laikā pec Izsoles beigām, Jūs varat sazināties ar mums un piedāvāt savu cenu par attiecīgo Loti, kuru vēlaties iegādāties (tikai, ja tā jau nav pārdota). Mēs sazināsimies ar Lotes pārdevēju un, iespējams, varēsim piedāvāt Lotes pirkuma darījumu. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par pēc Izsoles iegādi, taču sazinieties ar mums, ja kāda Lote, kuru vēlaties, nav pārdota Izsolē.


Lotes līgums


Kā pārdot?

Ja Jūsu īpašumā ir mākslas,antikvārie, vai citi vērtīgi priekšmeti, kurus vēlaties pārdot, sazinieties ar mums! Mēs pieņemam gleznas, grāmatas, porcelāna traukus un priekšmetus, pulksteņus, monētas, tautas mākslu, mēbeles, stikla priekšemetus, fotogrāfijas. Iepazīties ar priekšmetu pārdošanas noteikumiem varat šeit: Lotes līgums.